Administració de comunitats

Som un equip de professionals amb més de 30 anys d’experiència en la gestió integral de béns immobles. Amb una clara vocació d’eficiència i transparència, gestionem les comunitats amb una infraestructura moderna que ens permet oferir tots els serveis perquè tinguin els comptes clars. Comptem amb professionals experts en les diferents àrees; comptabilitat, administració, jurídiques i arquitectura.
La nostra gestió està avalada amb el segell de qualitat Q -CAF emès pel Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, acreditant la nostra experiència, formació, capacitació, possibilitats tecnològiques i potencial tècnic que avala l’excel·lència dels nostres processos interns.
 • Oficina en línia 24/7 i APP amb tota la documentació de la comunitat disponible a tots els veïns (actes, liquidacions, factures, contractes etc).
 • Juntes Generals ordinàries i extraordinària (convocatòries, reunions i actes).
 • Custòdia de la documentacion de la comunitat.
 • Reunions de seguiment amb la Junta Rectora i Comissió d’obres.
 • Elaboració i seguiment del pressupost anual
 • Gestió comptable de la comunitat
 • Gestió de cobraments i pagaments a través del compte bancari de la Comunitat
 • Presentació a Hisenda dels models 347, 111 i 190
 • Seguiment de la morositat
 • Custodia de la documentació
 • Optimització de recursos
 • Control de manteniments i contractes
 • Gestió d’Incidències
 • Visites periòdiques a la finca
 • Atenció urgències 24/365
 • Tramitis de subvencions comunitarias
 • Gestió de presupostos
 • Propostes de manteniment
 • Seguiment del llibre del edifici
 • Inspeccions obligatories
 • Gestió amb l’administració pública

PER A + INFORMACIÓ CONTACTI'NS

També ens pot contactar al telèfon 93 328 45 67 i si és una urgència al 636 05 08 00