POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB

https://comunitatsbcn.cat/

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant l’establert en la legislació vigent, Comunitats BCN (d’ara endavant, també Lloc Web) s’compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:
  • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
  • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
  • El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
  • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a Comunitats BCN és: Comunitats Bcn S.c.c.l., provista de NIF/CIF: F66247008 i inscrita en: amb les següents dades registres: , el seu representant és: (d’ara endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

Direcció: Gran Via de les Corts Catalanes, 911, Local 1, 08018 Barcelona Telèfon de contacte: Correu electrònic de contacte: contacta@comunitatsbcn.cat

Registre de Dades de Caràcter Personal

Comunitats BCN disposa d’un registre de dades de caràcter personal, segons el que estableix la normativa vigent. A la pàgina principal d’aquest lloc web hi ha un enllaç a aquesta Política de Privacitat i Protecció de Dades.

II. PRINCIPIS CLAU

En el tractament de les dades personals, Comunitats BCN aplicarà els següents principis que es conformen a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:
  1. Principi de licitud, lleialtat i transparència: Comunitats BCN sempre requerirà el consentiment per al tractament de les dades personals que pot sol·licitar per a finalitats clarament especificades i informar a l’usuari de manera evident.
  2. Principi de minimatització de dades: Comunitats BCN sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per a la finalitat o servei sol·licitat.
  3. Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantenides durant el temps estrictament necessari per a la finalitat o servei sol·licitat.
  4. Principi de integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi la confidencialitat. Comunitats BCN prendrà les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades dels seus usuaris per part de tercers.

III. OBTENCIÓ DE DADES PERSONALS

Per navegar per Comunitats BCN no és necessari que facilitis cap dada personal. Els casos en què sí proporcioneu les vostres dades personals són els següents:
  • En contactar a través dels formularis de contacte o enviar un correu electrònic.
  • Al realitzar un comentari en un article o pàgina.

IV. DRETS DELS USUARIS

Com a usuari, teniu dret a sol·licitar la restricció del tractament de les vostres dades personals en qualsevol moment. Per a exercir aquests drets, envieu una sol·licitud per correu electrònic a la nostra adreça contacta@comunitatsbcn.cat, especificant el motiu de la vostra sol·licitud.

V. MESURES DE SEGURETAT

Comunitats BCN aplica mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats individuals.

VI. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Comunitats BCN es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En tals casos, l’anunciarem en aquesta pàgina amb prèvia antelació a la seva implementació.

VII. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament d’aquestes per part de Comunitats BCN en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals.

POLÍTICA DE COOKIES

https://comunitatsbcn.cat/

L’accés a aquest Lloc Web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada Usuari, en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar, perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable i no danyen el dispositiu de navegació. Les cookies són procediments automàtics de recopilació d’informació relativa a les preferències determinades per l’Usuari durant la seva visita al Lloc Web, amb la finalitat de reconèixer-lo com a Usuari i personalitzar la seva experiència i ús del Lloc Web, i també poden, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors. La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i l’hora de visites al Lloc Web, les pàgines visitades, el temps que ha estat al Lloc Web i els llocs visitats just abans i després d’aquest. No obstant això, cap cookie permet que aquesta pugui posar-se en contacte amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu Cookie és que l’Usuari doni personalment aquesta informació al servidor. Les cookies que permeten identificar a una persona se les considera dades personals. Per tant, a les mateixes els serà d’aplicació la Política de Privadesa anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment serà comunicat, en base a una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, remeiable i documentat.

Cookies pròpies

Són aquelles cookies que s’envien a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i són gestionades exclusivament per Comunitats BCN per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que s’obté s’empra per millorar la qualitat del Lloc Web i el seu Contingut i l’experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc Web i adaptar el contingut per oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.

Cookies de xarxes socials

Comunitats BCN incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir-hi des del Lloc Web. Per aquesta raó, les cookies de xarxes socials es poden emmagatzemar en el navegador de l’Usuari. Els titulars d’aquestes xarxes socials tenen les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa. L’Usuari ha de referir-se a aquestes polítiques per informar-se sobre aquestes cookies i, si s’escau, el tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu s’indiquen a continuació els enllaços on es poden consultar aquestes polítiques de privadesa i/o de cookies:

Desactivar, rebutjar i eliminar les cookies

L’Usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les cookies —totalment o parcialment— instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals s’inclouen, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. Per tant, l’Usuari ha de recórrer a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que estigui utilitzant. En el supòsit que rebutgi l’ús de cookies —totalment o parcialment— podrà seguir utilitzant el Lloc Web, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions del mateix.