Gestionem comunitats de propietaris o propietats immobiliàries amb eficiència i total transparència

Som un equip de professionals amb més de 30 anys d’experiència en l’Administració de Finques. Amb la clara vocació d’eficiència i transparència, gestionem comunitats de propietaris o propietats immobiliàries amb una infraestructura moderna que ens permet oferir tots els serveis perquè TINGUIN ELS COMPTES CLARS.

Visió

La nostra feina sempre està guiada per la nostra VISIÓ cooperativista de l’àmbit laboral i vital que defineix la nostra vocació de servei.

Missió

Tenim la MISSIÓ de proveir d’un servei eficient, en temps i mitjans, dotant als nostres usuaris de tota la informació i poder de decisió.

Valors

I tot això sent conseqüents amb els VALORS cooperatius amb els que ens identifiquem: democràcia i equitat en l’àmbit intern, inclusió i impacte en el benestar en l’àmbit extern.
Comptem amb el SEGELL “Q de qualitat” emès pel Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, acreditant la nostra experiència, formació, capacitació, possibilitats tecnològiques i potencial tècnic que avala l’excel·lència dels nostres processos interns.

Proposem diferents solucions inmobiliaries i estem oberts a personalitzar-les en funció de les necesitats.

La nostra vocació de servei va més enllà dels límits, per tant, oferim també serveis d'arquitectura i assessoria jurídica.

PER A + INFORMACIÓ CONTACTI'NS

També ens pot contactar al telèfon 93 328 45 67 i si és una urgència al 636 05 08 00