Els nostres serveis

Els nostres serveis

Amb l’objectiu de donar una atenció integral, li oferim els següents serveis:
  • – ASSESSORAMENT LEGAL I COMPTABLE
  • – GESTIÓ D’INCIDÈNCIES
  • – REVISIONS PERIÒDIQUES
  • – MANTENIMENT
  • – SERVEIS TÈCNICS I GESTIONS DAVANT DIFERENTS ORGANISMES
Altres serveis:
  • – TRAMITACIÓ I OBTENCIÓ DE CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (DOCUMENT IMPRESCINDIBLE PER VENDRE O LLOGAR EL SEU HABITATGE).
  • – TRAMITACIÓ I OBTENCIÓ DE CÈDULES D’HABITABILITAT (DOCUMENT IMPRESCINDIBLE PER VENDRE O LLOGAR EL SEU HABITATGE).
  • – GESTIONS I TRÀMITS DAVANT ELS DIFERENTS REGISTRES DE LA PROPIETAT, AJUNTAMENT I GENERALITAT.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik