Administració de finques

Administració de finques

Degut al nostre compromís de transparència, operem a través de comptes propis  per comunitat. És a dir, la comunitat de propietaris té sempre  les seves provisions de fons a la seva compte bancària pròpia, al seu nom i sota el seu control, nosaltres el gestionen seguint les seves indicacions. Els nostres clients tenen accés a les dades en tot moment a través de la nostra oficina online 24 hrs, on una vegada registrats, poden visualitzar tots els moviments realitzats i l’estat de comptes actualitzat,  així com altres gestions. El nostre compromís amb la Comunitat va més enllà d’un servei passiu a l’espera de rebre una incidència, per això hem instaurat un sistema de revisió de la finca per tal de detectar anomalies, el que ens permet optimitzar els serveis i tenir un manteniment acurat de l’edifici. Periòdicament un membre de la nostra empresa es desplaça a la seva  finca per fer una exhaustiva comprovació de la qualitat del serveis contactats en la finca, corregint d’immediat qualsevol desviació. Li oferim la possibilitat de realitzar un estudi gratuït de les despeses de la seva comunitat per així poder oferir-li una millora en els serveis i en els costos. Estem segurs que podem fer una proposta que representi un estalvi a la seva comunitat.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik